zondag 21 september 2008

Noah's ark (6): Noah & giraffen/giraffes


Ik was even blijven steken in de vele Franse knoopjes van Noach's baard maar nu is het zesde tafereeltje van Lynette Anderson's Noah's Ark Free Stichery BOM toch af. Ik vind het werkelijk prachtig ontworpen: de giraffen die een beschermende boog vormen rond Noach, de blaadjes bovenaan die diepte geven. En vooral de kat die zich aandoenlijk dicht tegen Noach aanvlijt (de dieren kwamen paarsgewijs aan boord van de ark, de andere kat - poes of kater - moet dus even ergens anders zijn).
Tijdens het borduren bedacht ik dat bij een fundamentalistische interpretatie van de bijbel, Noach eigenlijk mijn betbetbet***overgrootvader is. Volgens de bijbel stammen alle mensen af van de drie zonen van Noach. De Semieten van Sem, de mensen in Afrika en Kanaän van Cham, en de Europeanen van Jafeth. Volgens de koran had Noach overigens nog een vierde zoon - die was echter fataal eigenwijs: hij wilde zijn toevlucht niet aan boord van de ark maar op een berg zoeken. Foute inschatting ...
Als stamvader is Noach zeker oke, zowel karakterieel als fysiek. Hij werd om zijn rechtschapenheid gered van de zondvloed en had prima genetisch materiaal: hij was 350 toen de zondvloed begon en 950 toen hij stierf ...
I was stuck for some time in the many French knots of Noah's beard, but today I finally finished the sixth scene of Lynette Anderson's Noah's Ark Free Stichery BOM. As always it is beautifully designed with the giraffes forming a protective arm around Noah and the top leaves giving depth. I especially love the cat touchingly hugging Noah (the animals boarded the ark in pairs, I suppose the other cat is somewhere else at this moment).
While embroidering I realised that in a fundamentalist interpretation of the Bible, Noah actually is my grandgrandgrand***father. According to the Bible all people stem from the three sons of Noah. The Semites from Shem, the people of Africa and Canaan from Cham, and the Europeans from Jafeth. According to the Koran, Noah had a fourth son - who was fatally stubborn: he did not embark on the ark but looked for a mountain refuge. Incorrect assessment ...

As an ancestor Noah is certainly okay. He had a good character: he was saved from the deluge because of his honesty. Apparently he also had good genetic material: he was 350 when the deluge began and 950 when he died ...

8 opmerkingen:

Annelies zei

Wat is je blok mooi geworden ! Hoe meer blokken ik maak, hoe meer ik van dit quiltje ga houden.

Corrie zei

Wat heb hier een leuk log van gemaakt Elizabeth, alles wat jij uit dit ontwerpje haalt zie gaan leven door jouw beschrijving en je uitleg over Noach erbij vind ik geweldig, maar wie was Noach vader eigenlijk, dat moet ik straks toch nog even terug lezen. Komen we verderop niet bij Adam en Eva uit? Of ik zo oud zou willen worden als Noach betwijfel ik zeer, nu wel maar als iedereen me ontvallen zou beslist niet! Ik vind deze ontwerpjes heel erg leuk en heb ze in ieder geval allemaal opgeslagen.

Anoniem zei

Als je Noach achterna gaat, heb je nog heel wat tijd van leven om mooie quilts te maken.

Anoniem zei

Heeee achter,achter,achter nicht !!;-))

Ik vind hem schitterend met zijn krulbaard !

Ze zijn idd allemaal zo leuk !!

mm

Anoniem zei

Prachtige gedachten spinsels over Noach, ja als je het zo bekijkt zijn wij allemaal familie van elkaar, leuke gedachte!

lheurebleue zei

@annelies: ik beleef er ook bijzonder veel plezier aan. het is eenvoudig en toch heel rijk ...
@corrie: hoe de genealogie van noach verder gaat, moet ik ook even uitzoeken. ik zou overigens bepaald niet graag zo oud willen worden.
@annita: daar maak je een goed punt als je in redelijk goede gezondheid oud wordt kan je nog heel wat realiseren ...
@mm: hallo achterachte***nicht. wie had dat gedacht!
@betty: en het blijkt nog waar ook te zijn dat we uiteindelijk bijna allemaal familie zijn van elkaar. volgens bepaalde genetici stamt ongeveer 90 procent van de europeanen af van 7 'oermoeders' ...

MariecusBruyn zei

In de loop der eeuwen is de genetische kwaliteit blijkbaar toch wat afgenomen, maar op je blokje staat ie mooi te schitteren!
En poezebeesten, die vinden het inderdaad heerlijk om tegen je benen aan te vleien. En ronken en met de staart kroelen. Gelukkig heb ik zo geen giraffen boven mijn hoofd, maar bij Noah staan ze wel:)

Kieny The Dutchlady zei

Ha, het is je toch gelukt om alle Franse knoopjes af te krijgen. Hij is mooi geworden hoor. Noah's Ark is een van mijn favoriete projecten waar ik op het moment aan werk. Ik vind alle blokjes prachtig.