zondag 20 april 2008

Ark van Noah (2): Vredesduif / Peace dove

Het tweede tafereeltje van Lynnette Anderson's BOM, de Ark van Noah, is een duif. Ik vraag mij af waarom zij deze nu al publiceert - ze geeft zo eigenlijk de clou van het verhaal weg. In het verhaal van de zondvloed (Genesis, 6-9) besluit God die zag 'hoe zeer de boosheid van de mensen was toegenomen' alle levende wezens van de aardbodem weg te vegen. Alleen Noah, zijn familie en een koppeltje van alle dieren mogen de zondvloed overleven. Pas na maanden stopt de regen. Om de stand van zaken te peilen, laat Noah een duif los. 'Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, droeg zij een groen olijfblad in de bek. Toen begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn.' De duif wordt zo het symbool voor de hoop op een nieuw en beter leven.
In gedachten laat ik 'mijn duif' uitvliegen naar Irak, Afghanistan, Darfur en Zimbabwe maar ook naar mensen in dit landje met zoveel wrok en boosheid in hun hart. Mijn duif kan het echter niet alleen, ik geef hem/haar een legertje vredesduiven mee.

The second scene of Lynnette Anderson's BOM, the Ark of Noah, is of a dove. I wonder why she published it already now - in a sense giving away the punch line of the story. In the story of the deluge (Genesis, 6-9) God, who "saw that the wickedness of man was great in the earth," decided to sweep away all living creatures of the earth. Only Noah, his family and a couple of all animals are allowed to survive the deluge. The rain stops only many months later. In order to check the state of affairs, Noah lets loose a dove. ‘And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth. " The dove thus became a symbol for hope of a new and better life.
In let 'my dove' loose to fly to Iraq, Afghanistan, Darfur and Zimbabwe but also to people in this country with so much resentment and anger in their hearts. As it is to big a task for my dove alone, I give him / her an army of peace doves for company ...

2 opmerkingen:

Annelies zei

Wat heb je dat mooi neergelegd met al die vredesduiven eromheen.
Ik ben het met je eens, dit blok komt te vroeg.

Anoniem zei

Ja, zo had ik het nog niet gezien.

Ik vind dit een prachtig plaatje/borduurwerk.
Voor mij is het wachten op de giraffen, die vond ik ook zo leuk.

Maar dit symbool spreekt aan, en jij hebt er nog zulke prachtige bedels bij.

mm